Zaproszenie na XV konferencję w Rzeszowie

Regionalno – Ośrodkowe Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Onkologii zapraszają na XV Konferencję z Radioterapii W załączeniu zaproszenie z wszelkimi danymi. Pozdrawiam i zapraszam do udziału .

XIV Konferencja Naukowa

XIV Konferencja Naukowa dla Techników Radioterapii, Techników Elektroradiologii , Elektroradiologów oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny Radioterapii. Temat konferencji : ,, WŁAŚCIWE UNIERUCHOMIENIE PACJENTA GWARANCJĄ SKUTECZNEJ RADIOTERAPII’’- doświadczenia ,obserwacje i praktyki w Polskich Ośrodkach Onkologicznych. Konferencja Czytaj dalej XIV Konferencja Naukowa

Sejm RP przyjął projekt Ustawy o najniższym wynagrodzeniu w którym uwzględniono poprawkę zgłaszaną przez Zarząd Krajowy OZZTMR co powoduje przesunięcie Techników Elektroradiologii jako grupy zawodowej z grupy 7 do 6.   Zarząd Krajowy OZZTMR dziękuję wszystkim zaangażowanym technikom i wszystkim Czytaj dalej