OZZTMR

Związek istnieje od 1993 roku i zrzesza pracowników medycznych zatrudnionych na stanowisku Technika Elektroradiologii, Technika Radioterapii, Elektroradiologa bez względu na podstawę stosunku pracy. 

Celem Związku jest w szczególności:

  1. Integracja środowiska Techników Medycznych Radioterapii, Techników Elektroradiologów i Elektroradiologów poprzez reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz stowarzyszeń zawodowych.

  1. Ochrona zawodu Technika Elektroradiologii, Elektroradiologa.

  1. Działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Techników Medycznych Radioterapii, Techników Elektroradiologów i Elektroradiologów poprzez organizowanie Kursów Doskonalących oraz Konferencji Naukowych, których tematyka dotyczy przede wszystkim tematu Radioterapii.

  1. Współdziałanie z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i szkołami policealnymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.

  2. Występowanie do organów państwowych z projektami doskonalenia prawa pracy oraz opiniowanie rozporządzeń i ustaw dotyczących zawodu Technika Elektroradiologa i zawodu Elektroradiologa.

    Współpracujemy między innymi z:

1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki i Fizjoterapii

 3. Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii

Jesteśmy członkami Centrali Związkowej – Forum Związków Zawodowych

Należymy do Porozumienia Zawodów Medycznych – organizacji, która zrzesza 12 największych Związków Zawodowych Pracowników Medycznych.