Prawo

Podstawowe ustawy działalności Związku Zawodowego

1. Ustawa o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz 854 z 2001r z późn. zm.)

2. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz 236 z 1991r z późn. zm.)

3.  Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998r z późn. zm.)

4. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
    (Dz. U. nr 79, poz. 550 z 2006r z późn. zm.)

Pozostałe ustawy ważne dla pracy Związku

1. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
 pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 884 z 2003r z późn. zm.)

2. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1529 z 2004r z późn. zm.)

3. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z 1992r z późn. zm)

4. Ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 Poz.654 z 04.2011r.)

Zapraszamy do bazy aktualnych przepisow prawnych pod adresem:  isap.sejm.gov.pl