Kontakt

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH RADIOTERAPII

 

43-300 Bielsko – Biała,
Ul. Wyzwolenia 18
tel. kom. 601 596 576
fax: (0-33) 498 – 40 – 09

e-mail: ozztmr.zk@gmail.com
http: www.ozztmr.pl

NIP: 729-22-88-878
REGON: 471637089
KRS: 0000140062

Numer rachunku:
Bank ING 56 1050 1070 1000 0090 3087 5935