Zaproszenie na XV konferencję w Rzeszowie

Regionalno – Ośrodkowe Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Onkologii zapraszają na XV Konferencję z Radioterapii W załączeniu zaproszenie z wszelkimi danymi. Pozdrawiam i zapraszam do udziału .