XIV Konferencja Naukowa

XIV Konferencja Naukowa dla Techników Radioterapii, Techników Elektroradiologii , Elektroradiologów oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny Radioterapii.

Temat konferencji :

,, WŁAŚCIWE UNIERUCHOMIENIE PACJENTA GWARANCJĄ SKUTECZNEJ RADIOTERAPII’’- doświadczenia ,obserwacje i praktyki w Polskich Ośrodkach Onkologicznych.

Konferencja odbędzie się w dniu  6.10.2023r. w Olsztynie.

Opłata za udział:
1) dla członków OZZTMR opłata rejestracyjna wynosi 300,00zł.
 Członek OZZTMR pokrywa koszty zakwaterowania i podróży zgodnie z zapisem w Regulaminie Konferencji.
 OZZTMR ma zarezerwowane dla swoich członków noclegi od 05.10.2023 w Hotelu  Manor ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie,
2) dla osób niezrzeszonych w OZZTMR koszt udziału wynosi 500,00 zł.
 Cena obejmuje wykłady, warsztaty oraz certyfikat ukończenia kursu.
 Zakwaterowanie oraz opłata za nocleg i dojazd we własnym zakresie.

Członkom OZZTMR przysługuje rozliczenie konferencji zgodnie z regulaminem kursu dostępnym na stronie www.ozztmr.pl


Zgłoszenia udziału prosimy wypełniać drukowanymi literami (nowe druki dostępne są na stronie ozztmr.pl w zakładce „Do pobrania”) i wysyłać na adres pocztowy: Zarząd Krajowy OZZTMR, ul. Wyzwolenia18, Bielsko-Biała lub na adres e-mail: ozztmr.zk@gmail.com (skan dokumentu) do dn. 10. 07.2023r.
Wpłaty za uczestnictwo w kursie należy kierować na konto OZZTMR podane na stronie www.ozztmr.pl dopiskiem „opłata za konferencję OLSZTYN 2023” do dn. 01.07.2023r.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Joanną Gruszczyk nr tel : 601 596 576, oraz o zapoznanie się z informacją zawartą w regulaminie konferencji/kursu dostępnym na stronie www.ozztmr.pl