XIX Krajowy Zjazd Delegatów 2023

ZK OZZTMR informuję, że w dniu 7.10.2023 roku w Olsztynie odbędzie się XIX Krajowy Zjazd Delegatów OZZTMR .  

Miejsce Zjazdu Delegatów: Hotel Manor Olsztyn,rozpoczęcie obrad godz.9:30.

W Krajowy Zjeździe Delegatów uczestniczą tylko członkowie OZZTMR – delegaci są wyznaczeni przez poszczególne ROK OZZTMR

Na posiedzeniu prócz delegatów, obowiązkowo muszą stawić się członkowie Zarządu Krajowego i Krajowej komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości Zwołania XIX posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego za okres 24.09.2021 – 06.10.20223
 4. Sprawozdanie Finansowe OZZTMR za okres 24.09.2021 – 06.10.2023
 5. Sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres 24.09.2021 – 06.10.2023
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu
 7. Udzielenie absolutorium Krajowej Komisji Rewizyjnej .
 8. Omówienie ogólnej sytuacji OZZTMR.
 9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej dla techników radioterapii pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło) lub kontraktu.
 10. Wolne Wnioski.
 11. Przyjęcie wniosków i projektów do zapisu uchwały.
 12. Sporządzenie i odczytanie protokołu.
 13. Podpisanie dokumentów.
 14. Udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu I Krajowej Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2025
 15. Podpisanie dokumentów.

Godziny i terminy posiedzeń mogą ulec zmianie z przyczyn nieprzewidzianych przez organizatora zjazdu .

Z poważaniem ZK OZZTMR

 

—————————————————————

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Techników Medycznych Radioterapii

Ul. Wyzwolenia 18

43-300 Bielsko-Biała

ozztmr.zk@gmail.com