Opinia do ustawy i pliki do wglądu

 

2. pismo dla każdego technika który chce wysłać pismo do procesu legislacyjnego (nie do MZ), każdy technik może wysłać pismo, w formie elektronicznej.

Treść Meila powinna zawierać:
Temat Meila:  Poprawki do o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 01.04.2022 roku
Tekst w Meilu: Dobry wieczór,Zarząd ROK OZZTMR (lub imie i nazwisko osoby która wysyła meila)   przesyła w załączniku poprawki do  projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 01.04.2022 roku opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD366

nalezy wysłać do: Dudziec Agnieszka MZ na adres a.dudziec@mz.gov.p

Pozdrawiam Monika ?