Opinia do ustawy i pliki do wglądu

  2. pismo dla każdego technika który chce wysłać pismo do procesu legislacyjnego (nie do MZ), każdy technik może wysłać pismo, w formie elektronicznej. Treść Meila powinna zawierać:Temat Meila:  Poprawki do o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w Czytaj dalej Opinia do ustawy i pliki do wglądu