XIII Konferencja Naukowa dla Techników Radioterapii, Techników Elektroradiologii , Elektroradiologów oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny Radioterapii.

Temat konferencji :

,, KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTA ONKOLOGICZNEGO.’’

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.09. 2021r. w Lublinie.

Opłata za udział:
1) dla członków OZZTMR opłata rejestracyjna wynosi 300,00zł.
 Członek OZZTMR pokrywa koszty zakwaterowania i podróży.
 OZZTMR ma zarezerwowane dla swoich członków noclegi od 22.09.2021w Hotelu Ibis Styles Stare Miasto Aleja Solidarności 7,
2) dla osób niezrzeszonych w OZZTMR wynosi 500,00 zł.
 Cena obejmuje wykłady, warsztaty oraz certyfikat ukończenia kursu.
 Zakwaterowanie oraz opłata za nocleg i dojazd we własnym zakresie.

Członkom OZZTMR przysługuje rozliczenie konferencji zgodnie z regulaminem kursu dostępnym na stronie www.ozztmr.pl


Zgłoszenia udziału prosimy wypełniać drukowanymi literami (nowe druki dostępne są na stronie ozztmr.pl w zakładce „Do pobrania”) i wysyłać na adres pocztowy: Zarząd Krajowy OZZTMR, ul. Wyzwolenia18, Bielsko-Biała lub na adres e-mail: ozztmr.zk@gmail.com (skan dokumentu) do dn. 25 08.2021r
Wpłaty za uczestnictwo w kursie należy kierować na konto OZZTMR podane na stronie www.ozztmr.pl dopiskiem „opłata za konferencję LUBLIN 2021” do dn. 03.09.2021r
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Moniką Mazur nr tel : 500 834 485 oraz o zapoznanie się z informacją zawartą w regulaminie kursu dostępnym na stronie www.ozztmr.pl

UWAGA!! Organizatorzy Konferencji w związku z sytuacją stanu epidemii w Polsce informują, że ilość miejsc jest ograniczona i zależy od sytuacji epidemicznej w Kraju.

1