Pilne posiedzenie Zarządu Krajowego z Krajową Komisją Rewizyjną oraz Krajową Radą Przewodniczących

Z racji odwołania planowanego Posiedzenia Zarządu Krajowego z Krajowa Radą Przewodniczących i Krajową Komisja Rewizyjną w styczniu 2020 Zarząd Krajowy Informuje, że w dniach 26 – 29 Luty 2020 w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się Posiedzenie Zarządu Krajowego z Krajowa Radą Przewodniczących i Krajową Komisja Rewizyjną przy udziale przedstawicieli Zarządów ROK OZZTMR.Planowany początek posiedzenia:

*  dla Zarządu Krajowego z Krajowa Komisją Rewizyjną – 26 luty 2020 godzina 10:00

 *  dla  Zarządu Krajowego z Krajowa Komisją Rewizyjną i Krajową Radą Przewodniczących z udziałem przedstawicieli ROK OZZTMR –  26 luty 2020 godzina 15:00.Obecność Przedstawicieli pełniących funkcje związkowe w Zarządzie Krajowym OZZTMR, Krajowej Komisji Rewizyjnej i poszczególnych Zarządach ROK OZZTMR OBOWIĄZKOWA!!!
Godziny rozpoczęcia Posiedzeń mogą ulec zmianie, informacją będzie przekazywana meilem.
W imieniu Zarządu Krajowego Przewodnicząca ZK OZZTMR Monika Mazur