Odwołanie Planowanego posiedzenia.

Uwaga z powodu absencji chorobowej Planowane Posiedzenie Zarządu Krajowego z KKR i KRP zwołane na dzień 29.01 – 01.02. 2020 zostaje odwołane. Posiedzenie organów statutowych związku zostanie zwołane w trybie pilnym w najbliższym czasie. Termin i miejsce zostanie przekazane droga meilową.

Z poważaniem Zarząd Krajowy