Przygotowanie do sporów zbiorowych.

Zarząd Krajowy Informuję, że w dniu 07.12.2020 roku uchwałą Nr 8/30/ZK/20 podjął decyzję o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów w skali ogólnopolskiej w celu poprawy warunków pracy i płacy techników elektroradiologii i elektroradiologów.

Treść Uchwały: Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii poleca ROK Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii wystąpić do pracodawcy z żądaniami poprawy warunków pracy i płacy na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych -Dz.U. z 2020 r. poz. 123.

§ 1

            Z