Odwołanie Kursu Doskonalacego dla Techników Radioterapii w Szczecinie

Z powodu pandemii Covid-19 na Świecie oraz pogarszającą się z dnia na dzień sytuacją w Kraju, zwiększającej się liczby zakażonych osób dbając o bezpieczeństwo uczestników Kursu i organizatorów Zarząd Krajowy OZZTMR odwołuje Pierwszą edycję Kursu Doskonalacego dla Techników Radioterapii w Szczecinie, który miał się odbyć w dniach 7-8 maja 2020. Termin II tury kursu zaplanowany na wrzesień 2020 zostaje na dzień dzisiejszy bez zmian. Wszelkie informacje dotyczące wrześniowej edycji kursu będą przekazywane na bieżąco w zależności od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się Covid-19 w naszym Kraju.

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ozztmr Monika Mazur