Krajowy Zjazd Delegatów

Zarząd Krajowy OZZTMR informuję, że w dniach 17 – 20.10 2019 roku w Białymstoku odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów połączony z Konferencją dla Techników Radioterapii.

Pierwsze posiedzenie Krajowego Zjazdu Delegatów zostało zaplanowane na dzień 17.10.2019 roku na godzinę 15:30.

Planowany porządek obrad XVII Krajowego Zjazdu Delegatów –Porządek Obrad

Szczegółowe informację zostaną przekazane do Zarządów ROK OZZTMR.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Krajowy OZZTMR