Informacja TNTMR

Miło jest nam poinformować, że TNTMR rozpoczyna udział w projekcie finansowanym przez Unię
Europejską. Zadania będą realizowane w ramach programu Erasmus+ :Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności) do 2021roku. Celem
projektu jest identyfikacja luk w umiejętnościach zawodowych techników w sektorze radioterapii
oraz analiza ich kompetencji pod względem zapotrzebowania rynku pracy w Unii Europejskiej w
porównaniu do potrzeb rynków lokalnych. Oprócz typowych, przede wszystkim będą badane
specyficzne obszary kompetencyjne, takie jak umiejętności związane z cyfryzacją, ekonomia
cyrkulacyjna oraz zadania zaawansowane. Realizacja tych celów ułatwi sprawne przemieszczanie się
pracowników w UE, a ich umiejętności będą bardziej odpowiadać potrzebom pracodawców w kraju i
za granicą.
Zadania TNTMR będą polegały na dystrybucji i analizie ankiet, przeglądzie literatury, organizacji
międzynarodowej konferencji, opublikowaniu artykułu, udziale w tworzeniu webinariów, prezentacji
wyników na konferencji międzynarodowej.
W skład konsorcjum, oprócz TNTMR, wchodzą następujące organizacje: Ulster University, University
of Malta, EFRS – European Federation of Radiographer Societies, Associação Portuguesa dos
Radioterapeutas, Instituto Portugues de Oncologia Porto, Society of Medical Radiographers (Malta).
Osoby chętne, należące do TNTMR, zachęcamy do pomocy i udziału w pracach związanych z
projektem (Michał Walczak – tel. 692781529).