Propozycje PZM dotycząca nowelizacji stawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Na posiedzeniu Porozumienia Zawodów Medycznych w dniu 6.11.2017 roku zostały ustalone wstępne propozycje dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Propozycję zostały przesłane do Rady Dialogu Społecznego i będą stanowić podstawę do rozpoczynających się w dniu 15.11.2017 roku rozmów ze stroną rządową oraz stroną pracodawców w sprawie  nowelizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Propozycja_PZM_na_RDS