Obywatelski projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jest to projekt, który zakłada wzrost nakładów na ochroną zdrowia do 6,8% PKB do 2021 czy realizuję pierwszy i najważniejszy postulat protestu głodowego Porozumienia Zawodów Medycznych.

Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia oraz pacjencji którzy popierają w/w postulat powinni podpisać się pod naszym wspólnym projektem.

OZZTMR jako członek Porozumienia Zawodów Medycznych bierze czynny udział w tym projekcie. Proszę o zbieranie podpisów w waszych miastach i przesyłanie na adres wskazany poniżej.

Przewodnicząca OZZTMR Monika Mazur

Obywatelski projekt ustawy – do pobrania tutaj

Tabela do zbierania podpisów – do pobrania tutaj

Zasady wypełniania Tabeli:
1. W tabelach z podpisami NIE WPISUJEMY LICZBY PORZĄDKOWEJ. Polecamy przekreślić rubrykę Lp. ścieralnym ołówkiem, lub zakleić karteczkami samoprzylepnymi.
-wpisanie lp. w znaczny sposób utrudni późniejszą numerację i liczenie zebranych podpisów!
-PROSZĘ POWTARZAĆ WIELOKROTNIE, BY NIE WPISYWAĆ LP.

2. Nie poprawiamy nic w danym wierszu. Jeżeli ktoś popełni błąd, musi się wpisać od nowa w kolejnym. Jakiekolwiek przekreślenie/przeprawienie może spowodować, że DANY WIERSZ będzie nieważny. Pozostałe poprawne podpisy są ważne.
-ułatwiając późniejsze liczenie głosów, tabelki które nie są w 100% poprawne, prosimy grupować oddzielnie.

3. Podpis może złożyć KAŻDY obywatel Państwa Polskiego (nie tylko wykonujący zawód medyczny) nie posiadający ograniczenia praw obywatelskich.
-osoby poniżej 18rż oczywiście nie mogą składać podpisów.

4. Niedozwolone jest zostawianie kartek z podpisami „luzem” na zasadzie – wpiszcie się, ja potem przyjdę i odbiorę – w tabeli zawarte są informacje typu PESEL, i nie wolno ich zostawiać bez opieki.

Poza tym:
– nie używamy znaku –||– jeżeli posiadamy adres jak osoba wyżej, wpisujemy pełny adres za każdym razem itp.
– nie zszywamy kartek zszywaczem – utrudnia to późniejsza segregację, sprawdzanie i liczenie
– nie dopisujemy się poza tabelką (na 11stego itp.)
– nie wpisujemy emotikonów/znaczków wszelakich, tylko dane takie jakie są w tytule kolumny – jest to dokument, a nie księga wpisów pamiątkowych
– staramy się zbierać pełne tabelki, a nie np. 4 tabelki po 7 wpisów – ułatwi to znacznie późniejsze liczenie
– nie kserujemy tabelek, tylko je drukujemy (jak już musimy kserować to przynajmniej prosto!)
– tabele drukujemy JEDNOSTRONNIE na kartkach formatu A4!

5. Gdzie przekazać zebrane podpisy?
-jeżeli należysz do związku zawodowego – przekaż je przewodniczącemu swojego Oddziału Terenowego, lub odpowiedniej strukturze wyższej
-jeżeli należysz do innej organizacji, skontaktuj się z jej centralą, i zapytaj gdzie je przekazać
-powyższe osoby, przekażą je do punktów zbiorczych ustalonych wewnątrz danej organizacji, a następnie całość zostanie przesłana do centralnego punktu zbiorczego
-centralą zbierania podpisów jest oddział OZZTMR znajdujący się pod adresem:

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul.Roentgena 5, 02-781  Warszawa
Zakład Radioterapii I
Regionalno-Ośrodkowe Koło OZZTMR
Monika Mazur

Wpisy po zebraniu, możecie wysłać LISTEM POLECONYM PRIORYTETOWYM, lub odpowiednio UBEZPIECZONĄ przesyłkąkurierską na powyższy adres.

NIE WYSYŁAJMY PRZESYŁKI „ZA POBRANIEM” – zwracam się tu do Państwa wyobraźni, jakie koszta by poniosło biuro komitetu, gdyby każdy tak postępował