Zaproszenie na Konferencję Naukową w Kielcach – „Komunikacja z pacjentem – warsztaty umiejętności psychologicznych dla techników radioterapii”.

Drodzy Koledzy,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii wspólnie z Towarzystwem Naukowym Techników Medycznych Radioterapii ma zaszczyt zaprosić Was do wzięcia udziału w konferencji naukowej

„Komunikacja z pacjentem – warsztaty umiejętności psychologicznych dla techników radioterapii”.

Konferencja odbędzie się w Kielcach w dniu 15 września 2017r. w hotelu Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 – rozpoczęcie Konferencji godzina 13:00

Głównym celem warsztatów jest trening kompetencji społecznych techników radioterapii w zakresie wybranych aspektów komunikacji z pacjentem, w szczególności z chorym onkologicznym objętym leczeniem promieniowaniem jonizującym. Wydarzenie nakierowane jest na przybliżenie emocji powstających w relacjach między pacjentem a personelem oraz zrozumienie realiów widzianych oczyma chorego oraz jego oczekiwań. Uwzględniając to, że proces radioterapii bywa długotrwały i skojarzony z innymi metodami leczenia, w związku z czym pacjent narażony jest na zmęczenie i zniechęcenie, przedstawione zostaną zasady budowania relacji z chorymi. Poruszone zostaną także kwestie wypalenia zawodowego techników, co niewątpliwie ma wpływ na komunikację z pacjentami.

Wstępny program warsztatów:
1. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
2. Słuchanie i empatia w relacjach z pacjentem.
3. Dostosowanie stylu komunikacji do osobowości pacjenta i etapu przeżywania choroby.
4. Budowanie relacji opartej na zaufaniu i wiarygodności.
5. Asertywność.
6. Komunikacja w sytuacji kryzysowej: trudny pacjent, pacjent niezadowolony, pacjent paliatywny. Odpowiadanie na trudne pytania.
7. Mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta.

Spotkanie ma charakter wykładowy oraz warsztatowy.

Warsztaty przeprowadzane będą w grupach 15-osobowych.

Harmonogram Konferencji 15.09.2017:                                                                                   13.00-14.00 – część wykładowa (wszyscy uczestnicy)
14.15-16.15 – część warsztatowa – grupy 1, 2, 3, 4
16.30-17.00 – część wykładowa; podsumowanie, zakończenie (wszyscy uczestnicy).

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres ozztmr.zk@gmail.com do dnia 31 lipca 2017 roku.

Liczba miejsc ograniczona.